RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2015/16